POWIATOWA STACJA
SANITARNO-EPIDEMIOLOGICZNA
W KLUCZBORKU